DNA Testy Otcovstva2020-01-16T11:02:03+00:00

DNA testy otcovstva

Po narodení dieťaťa – PATERNITY TEST PERSONAL – anonymný

Po narodení dieťaťa – PATERNITY TEST PERSONAL Plus – neanonymný

Pred narodením dieťaťa – PRENATAL PATERNITY TEST – z plodovej vody

Pred narodením dieťaťa – PRENATAL PATERNITY TEST Extra – z krvi matky

Princíp testu

Pre určenie otcovstva sa používa analýza polymorfných miest – STR markerov v ľudskej DNA. Analýza sa vykonáva zo steru buniek z ústnej dutiny alebo z periférnej krvi odobratej do antikoagulačnej látky zabraňujúcej zrážaniu krvi. Pri teste otcovstva pred narodením dieťaťa sa analyzuje vzorka plodovej vody odobratej amniocentézou. Výsledkom testu je tzv. profil jedinca, ktorý je tvorený sadou alel STR markerov špecifických pre danú testovanú osobu (okrem jednovaječných dvojčiat).

V súčasnosti sa používajú STR polymorfné markery DNA, ktoré sú doporučené pre identifikáciu ľudskej DNA, používané americkou FBI pre vzorky v systéme CODIS (Combined DNA Index system).

Test vylúči otcovstvo na 100%. Ak je vyšetrená aj matka dieťaťa, test potvrdí otcovstvo na 99,999%, pričom vyšetrenie matky nezvýši cenu testu. Ak matka nie je vyšetrená, potvrdenie otcovstva je na 99,9%.

DNA test otcovstva
môže zmeniť
Váš život

Ktoré testy otcovstva vykonávame?

  • Test otcovstva po narodení dieťaťa TEST OTCOVSTVA PERSONAL ( anonymný)

  • Test otcovstva po narodení dieťaťa TEST OTCOVSTVA PERSONAL Plus+ (neanonymný)

  • Test otcovstva pred narodením dieťaťa PRENATÁLNY TEST OTCOVSTVA z plodovej vody

  • Test otcovstva pred narodením dieťaťa NEINVAZÍVNY PRENATÁLNY TEST OTCOVSTVA z krvi matky

Postnatálne testy otcovstva – po narodení dieťaťa

PATERNITY TEST PERSONAL

Test poskytuje informáciu, či testovaná osoba je alebo nie je biologickým otcom daného dieťaťa, pričom odber materiálu na analýzu a test sa vykonávajú až po narodení dieťaťa. Odporúčame ho vtedy, ak si prajete úplnú anonymitu.

Pri odobratej vzorke nemusí byť overená totožnosť testovanej osoby a preto si jej odber môže urobiť každý sám v pohodlí domova. Tento test sa nedá použiť  na súdne účely a na jeho vykonanie nie je potrebný informovaný súhlas.

Odberovú súpravu si môžete objednať telefonicky alebo e-mailom (v tomto prípade pripojte, prosím, do emailu aj Vaše telefónne číslo) a zašleme ju aj s návodom na použitie na Vami určenú adresu. Odobraný materiál nám môžete priniesť osobne do laboratória alebo poslať poštou a uhradíte cenu testu.

Ak prídete k nám do laboratória osobne, odber Vám urobíme my.

Ak nemožno vykonať výter ústnej sliznice, môžeme získať DNA z neštandardnej vzorky (žuvačka, zubná kefka, vlasy aj s korienkami  a pod.). Takáto analýza je za príplatok 50.- EUR/osobu a dĺžka trvania analýzy sa predlžuje o 5 pracovných dní.

Výsledná správa neobsahuje mená vyšetrovaných osôb ani DNA profily testovaných osôb.

PATERNITY TEST PERSONAL Plus

Okrem výsledku získate aj písomnú správu s jednotlivými DNA profilmi testovaných osôb. Odber materiálu sa vykonáva po narodení dieťaťa.

Odberovú súpravu si môžete objednať telefonicky alebo e-mailom (v tomto prípade pripojte, prosím, do e-mailu aj Vaše telefónne číslo) a zašleme ju aj s návodom na použitie na Vami určenú adresu. Odobraný materiál nám môžete priniesť osobne do laboratória alebo poslať poštou a uhradíte cenu testu.

Ak prídete k nám do laboratória osobne, odber Vám urobíme my.

Ak nemožno vykonať výter ústnej sliznice, môžeme získať DNA z neštandardnej vzorky (žuvačka, zubná kefka, vlasy aj s korienkami  a pod.). Takáto analýza je za príplatok 50.- EUR/osobu a dĺžka trvania analýzy sa predlžuje o 5 pracovných dní.

Po vykonaní DNA analýzy vypočítame pravdepodobnosť otcovstva a vypracujeme správu s výsledkom testu a s DNA profilmi testovaných osôb.

Test otcovstva
pred narodením dieťaťa?
Poznať odpoveď skôr
ako sa narodí

Prenatálne testy otcovstva – pred narodením dieťaťa

NEINVAZÍVNY PRENATÁLNY TEST OTCOVSTVA

Neinvazívny prenatálny test otcovstva z krvi matky – pred narodením dieťaťa. K vykonaniu testu stačí vzorka krvi tehotnej ženy – matky a predpokladaného otca.

Tento test uskutočňujeme od 10. týždňa tehotenstva.Jeho základom je určenie pohlavia plodu. Ak zistíme, že plod je mužského pohlavia (XY), nasleduje samotný test otcovstva, ktorý vykonávame priamo v našom laboratóriu. Ak má plod ženské pohlavie (XX), je možné zaslať vzorku do laboratória v USA, ktoré vykoná analýzu.

Na uskutočnenie testu otcovstva PRENATAL PATERNITY TEST EXTRA je potrebný informovaný súhlas testovaných osôb. Odber materiálu – žilovej krvi tehotnej ženy a predpokladaného otca sa uskutočňuje priamo v našom laboratóriu, t.j. vzorky nie je možné poslať poštou alebo kuriérnou službou. Test sa hradí vopred.

PRENATÁLNY TEST OTCOVSTVA

Test vykonávame z plodovej vody odobratej amniocentézou a z periférnej krvi matky a predpokladaného otca, resp. z výteru ústnej sliznize.

Naše pracovisko nevykonáva amniocentézu, matka ju môže absolvovať na špecializovanom gynekologicko-pôrodníckom pracovisku. V prípade, že nie je zdravotná indikácia (medicínsky dôvod)   k amniocentéze, táto nie je hradená z verejného zdravotného poistenia.

V prípade Vášho záujmu môžeme vyšetriť aj najčastejšie chromozómové poruchy plodu (chromozómoy 13, 18, 21, X a Y)

Pre koho je vhodný test otcovstva?

  • Pre mužov, ktorí majú pochybnosti o svojom biologickom otcovstve

  • Pre ženy, ktoré chcú mať istotu o pravosti biologického otca svojho dieťaťa

  • Pre deti (v dospelom veku), ktorí chcú poznať svojich biologických rodičov

Dodanie výsledku

Doba analýzy je za štandardných podmienok 5 pracovných dní odo dňa odberu vzorky na našom pracovisku, resp. odo dňa doručenia vzorky na naše pracovisko a uskutočnenia platby. Za všetky testy otcovstva sa platí vopred. Správu s výsledkom posielame poštou, e-mailom alebo si ju  môžete vyzdvihnúť osobne. Výsledok testu nikdy neoznamujeme telefonicky.

Kde môžete získať viac informácií?

Pre poskytnutie bližších informácií sa môžete obrátiť na genetikov pracujúcich na našom pracovisku.

Objednajte sa

Klienti sa na konzultáciu a vyšetrenie môžu objednať osobne na recepcii, telefonicky, e-mailom alebo pomocou formulára

Táto webstránka môže používať cookies Súbory cookies používame preto, aby sme mohli poskytovať na našej stránke funkcie sociálnych médií, anonymne analyzovať návštevnosť a správanie návštevníkov a taktiež kvôli marketingovým účelom. Anonymné a nestotižniteľné informácie o správaní návštevníkov webstránky poskytujeme našim partnerským spoločnostiam. Čo sú to cookies? Súhlasím s používaním cookies